لیست کلاس های آموزشی

ردیف کد کلاس نام کلاس استاد از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت وضعیت مبلغ (ریال) ظرفیت کلاس ظرفیت باقی مانده
1 0024 دوره آمادگی آقایان شهرستان شوشتر مورخ 14اردیبهشت روز شنبه 1398/01/18 1398/02/15 08:00 19:00 در حال ثبت نام 1200000 50 41 جزئیات ثبت نام
2 0023 آمادگی بانوان شهرستان دزفول مورخ 10 اردیبهشت روز سه شنبه 1398/01/18 1398/02/11 08:00 19:00 در حال ثبت نام 1200000 40 40 جزئیات ثبت نام
3 0022 دوره آمادگی آقایان شهرستان اندیمشک مورخ 13اردیبهشت روز جمعه 1398/01/18 1398/02/14 08:00 19:00 در حال ثبت نام 1200000 40 33 جزئیات ثبت نام
4 0021 دوره آمادگی بانوان شهرستان ماهشهر مورخ 4 اردیبهشت روز 4شنبه 1398/01/18 1398/02/05 08:00 19:00 در حال ثبت نام 1200000 50 17 جزئیات ثبت نام
5 0019 دوره آمادگی بانوان شهرستان مسجد سلیمان مورخ 3 اردیبهشت روز سه شنبه 1398/01/18 1398/02/04 08:00 19:00 در حال ثبت نام 1200000 40 32 جزئیات ثبت نام
6 0018 دوره آمادگی بانوان شهرستان امیدیه مورخ 8 اردیبهشت روز یکشنبه 1398/01/18 1398/02/09 08:00 19:00 در حال ثبت نام 1200000 40 14 جزئیات ثبت نام
7 0017 دوره آمادگی آقایان شهرستان امیدیه 4 اردیبهشت روز چهارشنبه 1398/01/18 1398/02/05 08:00 19:00 در حال ثبت نام 1200000 40 25 جزئیات ثبت نام
8 011 دوره ششم آمادگی بانوان 6 اردیبهشت روز جمعه 1398/01/14 1398/02/07 08:00 19:00 در حال ثبت نام 1200000 35 29 جزئیات ثبت نام
9 013 دوره چهارم آمادگی بانوان 2 اردیبهشت روز دوشنبه 1398/01/14 1398/02/03 08:00 19:00 در حال ثبت نام 1200000 35 23 جزئیات ثبت نام
10 012 دوره پنجم آمادگی بانوان 5 اردیبهشت روز پنجشنبه 1398/01/14 1398/02/06 08:00 19:00 در حال ثبت نام 1200000 35 30 جزئیات ثبت نام
صفحه 1 از 2

تمام حقوق مادی ومعنوی این وب سایت ، متعلق به هیئت غریق نجات کل استان خوزستان می باشد. طراحی شده توسط پویا پردازان ماندگار